Turistveien 50

Åtte boliger i rekke bygd i egen regi, ved demningen i Leirfossen. Husene ble bygd i perioden 2019-2021 og ble et flott areal. Flott prosjekt med to forskjellige konstruksjoner, der nye eiere flyttet inn ved fortløpende ferdigstilling.